X487 Plaster

X487 Plaster

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

201, 197, 188 (#C9C5BC)

LAB vērtības

80,27; -0,15; 4,31

Precīzais NCS tonis

2103-Y01R

ΔΕ līdz standartam

0.6

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv