Fontefloor EP 100

Divkomponentu epoksīda krāsa iekšdarbiem uz ūdens bāzes.

EPD verified
M1
CE
  • Daudzfunkcionāla krāsa
  • M1 apstiprināta krāsa
  • Viegli lietojama

Pārklājums

  • Spīdīgs

Apraksts

Divkomponentu epoksīda krāsa iekšdarbiem uz ūdens bāzes.


Produkta īpašības

• Jaunu, vecu un agrāk krāsotu betona grīdu krāsošanai. • Piemērota arī betonu, apmestu un ģipša sienu krāsošanai. • Fontefloor EP 100 ietilpst celtniecības materiālu emisijas klasē M1. • Atbilst dekontaminācijas testa prasībām (FRP <15 000) saskaņā ar standartu ISO 8690:1988 (STUK-YTO-TR-210).


Ieteicamais pielietojums

• Ieteicama grīdām, kas pakļautas mērenai ķimikāliju un mehāniskai iedarbībai rūpniecības telpās, noliktavās, darbnīcās u.c.


Patēriņš

Vidējais patēriņš betona grīdām: Gruntēšana 5–7 m²/l. Virsējais pārklājums 7–10 m²/l. Praktiskais patēriņš ir atkarīgs no virsmas porainības, līdzenuma un uzklāšanas metodes.


Atšķaidītājs

Ūdens bāzes


Uzklāšanas nosacījumi

Betona relatīvajam mitrumam jābūt zem 97%. Virsmas atlikušajam mitrumam jābūt zem 4%. Darbu veikšanas un produkta žūšanas laikā gaisa, virsmas un produkta temperatūrai jābūt virs + 15 °C un gaisa relatīvajam mitrumam — zem 80 %. Uzmanību! Pārklājumam ir tendence nevienmērīgi pārkrītoties un zaudēt toni. Ieteicams izmantot poliuretāna sekgārtu, ja apstrādājamajai virsmai ir izvirzītas augstas prasības pret toņu izskatu.


Virsmas sagatavošana

Pirms slīpēšanas vienmēr ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli nomazgāt taukvielas, eļļas un citus netīrumus. Noslīpēt, nofrēzēt vai ar vakuuma skrošstrūklošanu noņemt vecās krāsas paliekas. Izvēlēties attiecīgajām telpām piemērotāko metodi. No iedobumiem iztīrīt atlupušo materiālu. Ar piemērotu instrumentu atvērt plaisas. Kad pirmsapstrāde pabeigta, rūpīgi notīrīt atlupušo materiālu un putekļus ar putekļusūcēju. Vismas stiepes izturībai jābūt virs 1.5 MPa. Lietošanai uz cementa izlīdzināšanas klājuma: pārbaudiet savienojamību ar izlīdzinošā klājuma ražotāju.


Krāsošana Darbarīku tīrīšana

Ūdens. Nekavējoties pēc darbu beigšanas izmazgāt darbarīkus ar ūdeni, pirms krāsa ir sacietējusi.


Gaistošie organiskie savienojumi (GOS)

VOC 2004/42/EC (cat A/j) 140 g/l (2010). Fontefloor EP 100: maksimālais GOS saturs ir < 140 g/l


Daudzfunkcionāla krāsa

Fontefloor EP 100 ir ieteicama vidējai mehāniskai un ķīmiskai iedarbībai pakļautu grīdu pārklāšanai rūpniecības, darbnīcu un noliktavu telpās, kā arī slimnīcās un farmācijas ražotnēs. Fontefloor EP 100 ir piemērota arī mitram betonam.

Product usp1prof_img
Multi-purpose paint

M1 apstiprināta krāsa

Produkts atbilst iekšdarbos lietojamu celtniecības materiālu emisijas klasei M1. Tas izdala vidē ļoti zemu savienojumu līmeni.

Product usp2prof_img
Hospital concrete floors

Viegli lietojama

Gruntēšanu un krāsošanu var veikt ar to pašu produktu. Viegli uzklāt ar rulli. Atšķaidīšanai un darbarīku tīrīšanai izmantot ūdeni.

Product usp3prof_img
Easy to use
Latvian
ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv