Holvi

Kaļķa krāsa uz dzēsto kaļķu bāzes.

Holvi

Kaļķa krāsa uz dzēsto kaļķu bāzes.

  • 24 h
  • 1 h

Pārklājums

  • Pilnīgi matēts

Apraksts

Kaļķa krāsa uz dzēsto kaļķu bāzes.


Produkta īpašības

Piemērota kaļķa apmetuma un iepriekš ar kaļķa krāsu krāsotām virsmām iekšdarbos un ārdarbos.


Pielietojums

Kaļķa un kaļķa apmetuma fasādes, sienas iekšdarbos, pagrabi u.c.


Iepakojumi

10,0 L, 20,0 L


Patēriņš

0.5 - 0.8 kg/m², neatšķaidīta Holvi kaļķa krāsa (apstrādājot 2-3 reizes). Patēriņš ir atkarīgs no virsmas porainības un raupjuma.


Uzklāšanas nosacījumi

Krāsojamai virsmai jābūt tīrai un stabilai. Gaisa, krāsas un virsmas temperatūrai jābūt vismaz +5 ºC. Karstā un vējainā laikā virsma pirms un pēc krāsošanas ir jāsamitrina. Nekrāsot lietus laikā vai pirms lietus, vai tiešos saules staros. Krāsojot iekštelpās, ieteicams istabas temperatūru pazemināt zem +20 ºC.


Virsmas sagatavošana

Notīrīt netīrumus, putekļus un sāļus. Netīrumus ieteicams noņemt ar mīkstu birsti, neberžot virsmu. Pelējušas un apsūnojušas virsmas, ievērojot lietošanas instrukciju, nomazgāt virzienā no apakšas uz augšu ar Tikkurila Homeenpoisto pelējuma noņemšanas līdzekli. Krāsojamai virsmai ir jābūt nebojātai, tīrai un atbrīvotai no jebkādām organiskajām krāsām. Kā kaļķa krāsas pamats nav piemērota java ar augstu cementa saturu. Ar tērauda birsti (nerūsējošā tērauda birste) vai augstspiediena mazgāšanu tā, lai nesabojātu virsmu, noņemt vaļīgās un vāji saistītās kaļķa krāsas kārtas. Lai nodrošinātu līdzenu virsmu ar vienmērīgu raupjumu, epieciešamos labojumus var veikt ar apkārtējai virsmai līdzīga sastāva javu. Uzmanību! Logi, metāla un dabīgā akmens virsmas u.c. krāsošanas laikā ir rūpīgi jāpārklāj.


Krāsošana

Pirmā kārta:
Iepakojumā esošā kaļķa krāsu sajaukt ar tīru ūdeni sekojošā attiecībā: - 12,5 kg Holvi kaļķa krāsa un 8 L ūdens - 25 kg Holvi kaļķa krāsa un 16 L ūdens Nelietot neatšķaidītu Holvi kaļķa krāsu! Lai izvairītos no toņa nesakritības, šī sajaukšanas attiecība ir jāievēro visā krāsošanas laikā. Krāsa regulāri samaisīt, lai novērstu smagāko daļiņu nosēšanos trauka dibenā. Pirms uzklāšanas virsma viscaur samitrināt ar tīru ūdeni. Virsmai ir jābūt vienmērīgi mitrai, bet vēl arvien absorbējošai. Kaļķa krāsa uzklāt ar otu 2-3 kārtās. Nākamo kārtu var uzklāt ne agrāk kā nākamajā dienā. Pirms un pēc katras kārtas uzklāšanas virsmu ir vienmērīgi un rūpīgi samitrināt. Virsmu samitrināt arī pēc pēdējās kārtas uzklāšanas. Lai izvairītos no toņa nesakritības, sajaukt visai krāsojamai virsmai pietiekošu krāsas daudzums. Tomēr, ja nepieciešams izmantot krāsu no cita iepakojuma, tad pārejas vieta ir jākrāso ar vecā un jaunā iepakojuma krāsas maisījumu attiecībā 1:1. Pārejas vieta jāizvēlas mazāk redzamā vietā. Lai iegūtu vienmērīgu galarezultātu, krāsu uzklāt uz virsmas bez pārtraukumiem, beidzot krāsošanu stūros, balkona līnijās vai citās līdzīgās konstrukciju vietās. Izvairīties no virsmas pielabošanas pēc darba pabeigšanas.Toņa atšķirības vislabāk izlīdzināt var viegli punktējot virsmu ar otu. HOLVI kaļķa krāsas tonis ir atkarīgs no virsmas mitruma un porainības. Vēlāk samitrinot virsmu, tonis kļūs tumšāks. Mehāniska iedarbība, īpaši uz tumšākiem toņiem, var atstāt gaišākus plankumus. Šī ir tipiska visu matētu fasādes krāsu īpašība, kas neietekmē produkta tehnisko funkcionalitāti. Krāsojot ar kaļķa krāsu, tiek iegūta virsma, uz kuras ir redzams roku darbs.


Remontkrāsošana:
Pirms remontkrāsošanas virsmas rūpīgi nomazgāt ar spiedienu, neizmantojot mazgāšanas līdzekļus. Ja virsma iepriekš ir krāsota ar Holvi kaļķa krāsu, tad remontkrāsošanai piemērotas krāsas ir Holvi kaļķa krāsa vai Finngard kaļķa krāsa.


Kopšanas instrukcija

Ne agrāk kā vienu mēnesi pēc apstrādes, netīras virsmas var nomazgāt ar spiedienu, neizmantojot mazgāšanas līdzekļus. Mazgāšana var atstāt paliekošas pēdas uz virsmas, tādēļ mazgāšana jāveic, ievērojot konstrukcijas plūsmu. Irdenus netīrumus ir ieteicams notīrīt ar sausu, mīkstu birsti, izvairoties no beršanas. Aļģes un pelējumu var notīrīt ar Tikkurila Homeenpoisto šķīdumu pelējuma noņemšanai un rūpīgi noskalot ar ūdeni. UZMANĪBU: Pēc pelējuma noņemšanas, vienmēr ir nepieciešams veikt jaunu virsmas apstrādi.


Gaistošie organiskie savienojumi (GOS)


GOS 2004/42/EK (CatA/{Phrase6_Key1}) {Phrase6_Key2} g/l (2010). GOS saturs ir < {Phrase6_Key3} g/l.

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.