Temafloor 220W Primer

Divkomponentu, šķīdinātājus nesaturoša epoksīda laka.

CE

Temafloor 220W Primer

Divkomponentu, šķīdinātājus nesaturoša epoksīda laka.

Pārklājums

  • Augsts spīdums

Apraksts

Divkomponentu, šķīdinātājus nesaturoša epoksīda laka.


Produkta īpašības

• Lieto jaunu un vecu betona grīdu gruntēšanai pirms pārklāšanas ar Temafloor pārklājumiem un masām. • Labi iztur eļļu un taukvielu iedarbību.


Ieteicamais pielietojums

• Piemērota mitru betona virsmu gruntēšanai (betona relatīvais mitrums virs 97%).


Patēriņš

Patēriņš betona grīdām vidēji ir: 6–10 m²/l. Praktiskais patēriņš ir atkarīgs no virsmas porainības, līdzenuma un uzklāšanas metodes.


Uzklāšanas nosacījumi

Betona relatīvajam mitrumam jābūt zem 97%. Virsmas atlikušais mitrums nedrīkst pārsniegt 4%. Darbu veikšanas un produkta žūšanas laikā gaisa, virsmas un produkta temperatūrai jābūt virs +15°C un gaisa relatīvajam mitrumam — zem 80%.


Virsmas sagatavošana

Pirms slīpēšanas vienmēr ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli nomazgāt taukvielas, eļļas un citus netīrumus. Noslīpēt, nofrēzēt vai ar vakuuma skrošstrūklošanu noņemt vecās krāsas paliekas. Izvēlēties attiecīgajām telpām piemērotāko metodi. No iedobumiem iztīrīt atlupušo materiālu. Ar piemērotu instrumentu atvērt plaisas. Kad pirmsapstrāde pabeigta, rūpīgi notīrīt atlupušo materiālu un putekļus ar putekļusūcēju. Vismas stiepes izturībai jābūt virs 1.5 MPa. Lietošanai uz cementa izlīdzināšanas klājuma: pārbaudiet savienojamību ar izlīdzinošā klājuma ražotāju.


Krāsošana Darbarīku tīrīšana

Šķīdinātājs Thinner 006 1029 (vai Thinner 006 1031).


Gaistošie organiskie savienojumi (GOS)

VOC 2004/42/EC (cat A/j) 500 g/l (2010). Temafloor 220W Primer: maksimālais GOS saturs ir < 500 g/l


Šķīdinātājus nesaturoša epoksīda laka

Temafloor 220W Primer ir šķīdinātājus nesaturoša laka, kuru izmanto jaunu un vecu betona grīdu gruntēšanai īpaši, ja ir nepieciešams šķīdinātājus nesaturošs produkts bez smaržas.

Product usp1prof_img
Chemical Warehouse

Paātrina celtniecības darbus

Temafloor 220W Primer galvenokārt izmanto mitram betonam ar relatīvo mitrumu virs 97%, ja cietēšana vēl ir procesā. Tas ļauj būvniecības darbus paveikt ātrāk.

Product usp2prof_img
Fish Plant
Latvian
ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv