Temafloor 3000

Šķīdinātājus nesaturoša epoksīda sveķu masa. Masu iegūst pievienojot smiltis epoksīda pārklājumam Temafloor P300.

CE
  • Pašizlīdzinoša epoksīda masa
  • Visplašākais toņu klāsts tirgū

Pārklājums

  • Augsts spīdums

Apraksts

Šķīdinātājus nesaturoša epoksīda sveķu masa. Masu iegūst pievienojot smiltis epoksīda pārklājumam Temafloor P300.


Produkta īpašības

• Teicama nodilumizturība. • Iztur ūdeni, eļļas, taukvielas, ķimikālijas, kā arī vāju šķīdumu veidā neoksidējošas skābes, sārmus un sāļu šķīdumus. Oksidējošas skābes un balinātāju šķīdumus iztur tikai atsevišķu šļakatu veidā. Precīzāka ķīmiskā noturība sniegta atsevišķā tabulā. • Sausumā iztur +70 °C karstumu un iegremdētā stāvoklī +60 °C. Neiztur lielas, atkārtotas, pēkšņas temperatūras pārmaiņas. • Masa ir pašizlīdzinoša, ar to var klāt grīdas, kuru slīpums nepārsniedz 5 %. • Temafloor Flex cietinātājs padara virsmu elastīgu, un līdz ar to betona virsma ir izturīgāka pret plaisāšanu un triecieniem.


Ieteicamais pielietojums

• Spēcīgai ķīmiskai un mehāniskai iedarbībai pakļautas vecas un jaunas betona grīdas rūpniecības, noliktavu un darbnīcu telpās, piemēram, ražošanas vai papīra mašīnu vienības, koridori un citas lielai slodzei pakļautas telpas.


Patēriņš

Līdzenas virsmas: 1 mm masas klājums: 1 l lietošanai gatava masa/m². 2 mm masas klājums: 2 l lietošanai gatava masa/m². 4 mm masas klājums: 4 l lietošanai gatava masa/m². Praktisko patēriņu ietekmē virsmas līdzenums.


Atšķaidītājs

Solventfree


Uzklāšanas nosacījumi

Betona relatīvajam mitrumam jābūt zem 97%. Virsmas atlikušais mitrums nedrīkst pārsniegt 4%. Darbu veikšanas un produkta žūšanas laikā gaisa, virsmas un produkta temperatūrai jābūt virs +15°C un gaisa relatīvajam mitrumam — zem 80%.


Virsmas sagatavošana

Pirms slīpēšanas vienmēr ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli nomazgāt taukvielas, eļļas un citus netīrumus. Noslīpēt, nofrēzēt vai ar vakuuma skrošstrūklošanu noņemt vecās krāsas paliekas. Izvēlēties attiecīgajām telpām piemērotāko metodi. No iedobumiem iztīrīt atlupušo materiālu. Ar piemērotu instrumentu atvērt plaisas. Kad pirmsapstrāde pabeigta, rūpīgi notīrīt atlupušo materiālu un putekļus ar putekļusūcēju. Vismas stiepes izturībai jābūt virs 1.5 MPa. Lietošanai uz cementa izlīdzināšanas klājuma: pārbaudiet savienojamību ar izlīdzinošā klājuma ražotāju.


Krāsošana

Pirmā kārta:

Regulējama vai tērauda lāpstiņa, vai adatu rullis.


Darbarīku tīrīšana

Šķīdinātājs Thinner 006 1029 vai 006 1031.


Gaistošie organiskie savienojumi (GOS)

VOC 2004/42/EC (cat A/j) 500 g/l (2010). Temafloor 3000: maksimālais GOS saturs ir < 500 g/l.


Pašizlīdzinoša epoksīda masa

Temafloor 3000 sagatavo, pievienojot smiltis Temafloor P300 epoksīda pārklājuma maisījumam. Temafloor 3000 iztur spēcīgu mehānisko un ķīmisko iedarbību rūpniecības un noliktavu telpās.

Product usp1prof_img
Paper Factory

Visplašākais toņu klāsts tirgū

Temafloor 3000 ir pieejams plašā toņu klāstā, kā arī nodrošina izcilu nodilumizturību.

Product usp2prof_img
Production facility
Latvian
ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv