Temafloor 400

Divkomponentu, šķīdinātājus nesaturoša epoksīda laka.

CE
  • Daudzfunkcionāla epoksīda laka
  • Piemērota kā gruntējuma laka, masa un virsējā laka

Pārklājums

  • Augsts spīdums

Apraksts

Divkomponentu, šķīdinātājus nesaturoša epoksīda laka.


Produkta īpašības

• Lieto kā Temafloor 4000 masas un epoksīda betona saistvielu. • Izmantojama arī Temafloor pārklājumu un masu virsējai lakošanai. • Papildināta ar smiltīm, piemērota arī betona grīdu bojājumu labošanai.


Ieteicamais pielietojums

• Piemērota jaunu un vecu betona grīdu putekļu sasaistīšanai un gruntēšanai pirms apstrādes ar Temafloor epoksīda pārklājumiem.


Patēriņš

Patēriņš betona grīdām vidēji ir: gruntējums 5–8 m²/l un virsējā kārta 6–10 m²/l. Praktiskais patēriņš ir atkarīgs no virsmas porainības, līdzenuma un uzklāšanas metodes.


Atšķaidītājs

Solventfree


Uzklāšanas nosacījumi

Betona relatīvajam mitrumam jābūt zem 97%. Virsmas atlikušais mitrums nedrīkst pārsniegt 4%. Darbu veikšanas un produkta žūšanas laikā gaisa, virsmas un produkta temperatūrai jābūt virs +15°C un gaisa relatīvajam mitrumam — zem 80%.


Virsmas sagatavošana

Pirms slīpēšanas vienmēr ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli nomazgāt taukvielas, eļļas un citus netīrumus. Noslīpēt, nofrēzēt vai ar vakuuma skrošstrūklošanu noņemt vecās krāsas paliekas. Izvēlēties attiecīgajām telpām piemērotāko metodi. No iedobumiem iztīrīt atlupušo materiālu. Ar piemērotu instrumentu atvērt plaisas. Kad pirmsapstrāde pabeigta, rūpīgi notīrīt atlupušo materiālu un putekļus ar putekļusūcēju. Vismas stiepes izturībai jābūt virs 1.5 MPa. Lietošanai uz cementa izlīdzināšanas klājuma: pārbaudiet savienojamību ar izlīdzinošā klājuma ražotāju.


Krāsošana Darbarīku tīrīšana

Šķīdinātājs Thinner 1029.


Gaistošie organiskie savienojumi (GOS)

VOC 2004/42/EC (cat A/j) 500 g/l (2010). Temafloor 400: maksimālais GOS saturs ir < 500 g/l.


Daudzfunkcionāla epoksīda laka

Temafloor 400 ir izcils produkts jaunu un vecu betona grīdu putekļu saistīšanai un gruntēšanai, īpaši, ja nepieciešams šķīdinātājus nesaturošs produkts bez smaržas. Laku, papildinot ar smiltīm, var izmantot labošanai.

Product usp1prof_img
Good for dust binding

Piemērota kā gruntējuma laka, masa un virsējā laka

Šī laka ir Temafloor 4000 slīpēšanas masas galvenā sastāvdaļa. Temafloor 400 var uzklāt arī virs Temafloor pārklājumiem un masām. Lai uzlabotu pretslīdes īpašības, to kopā ar Mosaic pārslām var izmantot kā virsējo laku.

Product usp2prof_img
Can be used to fill cracks
Latvian
ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv