Temafloor 5000M

M1 sertificēta šķīdinātājus nesaturoša slīpēšanas masa, kuru iegūst pievienojot smiltis Temafloor 500M pārklājuma maisījumam.

M1
  • M1 sertificēts
  • Pašizlīdzinoša epoksīda slīpēšanas masa
  • Plašākais toņu klāsts tirgū

Pārklājums

  • Augsts spīdums

Apraksts

M1 sertificēta šķīdinātājus nesaturoša slīpēšanas masa, kuru iegūst pievienojot smiltis Temafloor 500M pārklājuma maisījumam.


Produkta īpašības

• Izcila nodilumizturība. • Iztur ūdeni, eļļas, taukvielas, ķimikālijas, kā arī vāju šķīdumu veidā neoksidējošas skābes, sārmus un sāļu šķīdumus. Oksidējošas skābes un balinātāju šķīdumus iztur tikai atsevišķu šļakatu veidā. Precīzāka ķīmiskā noturība sniegta atsevišķā tabulā. • Sausumā iztur +70ºC karstumu un +60ºC iegremdētā stāvoklī. Neiztur lielas, pēkšņas vai atkārtotas temperatūras svārstības. • Pašizlīdzinošs pārklājums. Var tikt izmantota grīdām ar maksimālo slīpumu 5%.


Ieteicamais pielietojums

• Jaunām un vecām betona grīdām autostāvvietās, garāžās, komerctelpās, restorānos un kafeijnīcās. Piemērota arī spēcīgai mehāniskai un ķīmiskai iedarbībai pakļautām grīdām rūpniecības un noliktavu telpās, darbnīcās, piemēram, ražošanas vai papīra mašīnu vienībām un koridoriem.


Patēriņš

Līdzenas virsmas: 1 mm masas klājums: 1 l masas uz m² 1,7 mm masas klājums: 1,7 l masas uz m² Praktisko patēriņu ietekmē virsmas līdzenums.


Atšķaidītājs

Solventfree


Uzklāšanas nosacījumi

Betona relatīvajam mitrumam jābūt zem 97%. Virsmas atlikušais mitrums nedrīkst pārsniegt 4%. Darbu veikšanas un produkta žūšanas laikā gaisa, virsmas un produkta temperatūrai jābūt virs +15°C un gaisa relatīvajam mitrumam — zem 80%.


Virsmas sagatavošana

Pirms slīpēšanas vienmēr ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli nomazgāt taukvielas, eļļas un citus netīrumus. Noslīpēt, nofrēzēt vai ar vakuuma skrošstrūklošanu noņemt vecās krāsas paliekas. Izvēlēties attiecīgajām telpām piemērotāko metodi. No iedobumiem iztīrīt atlupušo materiālu. Ar piemērotu instrumentu atvērt plaisas. Kad pirmsapstrāde pabeigta, rūpīgi notīrīt atlupušo materiālu un putekļus ar putekļusūcēju. Vismas stiepes izturībai jābūt virs 1.5 MPa. Lietošanai uz cementa izlīdzināšanas klājuma: pārbaudiet savienojamību ar izlīdzinošā klājuma ražotāju.


Krāsošana

Pirmā kārta:

Regulējama tērauda lāpstiņa, izlīdzināšanai radžots rullis.


Darbarīku tīrīšana

Sķīdinātājs Thinner 006 1029 vai 006 1031.


Gaistošie organiskie savienojumi (GOS)

VOC 2004/42/EC (cat A/j) 500 g/l (2010). Temafloor 5000M: maksimālais GOS saturs < 500 g/l.


M1 sertificēts

Temafloor 5000M iegūst pievienojot smiltis, M1 sertificētajam Temafloor 500M epoksīda pārklājuma maisījumam.

Product usp1prof_img
General store

Pašizlīdzinoša epoksīda slīpēšanas masa

Temafloor 5000M ir pašizlīdzinoša slīpēšanas masa, kas iztur spēcīgu mehānisko un ķīmisko vielu iedarbību rūpnieciskajās un noliktavu ēkās.

Product usp2prof_img
Paper factory floor

Plašākais toņu klāsts tirgū

Papildus izcilajai nodilumizturībai, Temafloor 5000M ir tonējams plašā toņu klāstā.

Product usp3prof_img
Finish in multiple shades
Latvian
ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv