Temafloor 500M

Divkomponentu, šķīdinātāju nesaturošs epoksīda pārklājums. M1 sertificēts.

M1
  • M1 sertificēts
  • Izturīgs epoksīda pārklājums bez šuvēm
  • Pielāgojama aizsardzība

Pārklājums

  • Pilnīgi spīdīgs

Apraksts

Divkomponentu, šķīdinātāju nesaturošs epoksīda pārklājums. M1 sertificēts.


Produkta īpašības

• Somijas būvniecības informācijas fonds (RTS) ir piešķīris sertifikātu par atbilstību zemas emisijas celtniecības materiālu klasifikācijai M1. • Laba nodilumizturība. • Iztur ūdeni, eļļas, taukvielas, ķimikālijas, kā arī vāju šķīdumu veidā neoksidējošas skābes, sārmus un sāļu šķīdumus. Oksidējošas skābes un balinātāju šķīdumus iztur tikai atsevišķu šļakatu veidā. Precīzāka ķīmiskā noturība sniegta atsevišķā tabulā. • Sausumā iztur +70ºC karstumu un +60ºC iegremdētā stāvoklī. Neiztur lielas, pēkšņas vai atkārtotas temperatūras svārstības. • Pašizlīdzinošs pārklājums.


Ieteicamais pielietojums

• Jaunām un vecām betona grīdām autostāvvietās, garāžās, komerctelpās, restorānos un kafeijnīcās. • Piemērots arī spēcīgai mehāniskai un ķīmiskai iedarbībai pakļautām grīdām rūpniecības un noliktavu telpās, darbnīcās, piemēram, ražošanas vai papīra mašīnu vienībām un koridoriem.


Patēriņš

Vidējais patēriņš betona grīdām: Plēves biezums 0.3 mm patēriņš apm. 3 m²/l Plēves biezums 0.5 mm patēriņš apm. 2 m²/l Praktiskais patēriņš ir atkarīgs no virsmas porainības, līdzenuma un uzklāšanas metodes.


Atšķaidītājs

Solventfree


Uzklāšanas nosacījumi

Betona relatīvajam mitrumam jābūt zem 97%. Virsmas atlikušais mitrums nedrīkst pārsniegt 4%. Darbu veikšanas un produkta žūšanas laikā gaisa, virsmas un produkta temperatūrai jābūt virs +15°C un gaisa relatīvajam mitrumam — zem 80%.


Virsmas sagatavošana

Pirms slīpēšanas vienmēr ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli nomazgāt taukvielas, eļļas un citus netīrumus. Noslīpēt, nofrēzēt vai ar vakuuma skrošstrūklošanu noņemt vecās krāsas paliekas. Izvēlēties attiecīgajām telpām piemērotāko metodi. No iedobumiem iztīrīt atlupušo materiālu. Ar piemērotu instrumentu atvērt plaisas. Kad pirmsapstrāde pabeigta, rūpīgi notīrīt atlupušo materiālu un putekļus ar putekļusūcēju. Vismas stiepes izturībai jābūt virs 1.5 MPa. Lietošanai uz cementa izlīdzināšanas klājuma: pārbaudiet savienojamību ar izlīdzinošā klājuma ražotāju.


Krāsošana Darbarīku tīrīšana

Šķīdinātājs Thinner 1029 vai 1031.


Gaistošie organiskie savienojumi (GOS)

VOC 2004/42/EC (cat A/j) 500 g/l (2010). Temafloor 500M: max. VOC < 500 g/l.


M1 sertificēts

Temafloor 500M ir viegla smarža un zema GOS emisija, līdz ar to produkts veicina veselīgāku gaisu iekštelpās, uzlabojot komfortu un labklājību. Somijas būvniecības informācijas fonds (RTS) ir piešķīris sertifikātu par atbilstību zemas emisijas celtniecības materiālu klasifikācijai M1.

Product usp1prof_img
General store

Izturīgs epoksīda pārklājums bez šuvēm

Temafloor 500M iztur spēcīgu mehānisko un ķīmisko iedarbību komerctelpās, rūpniecības un noliktavu telpās, darbnīcās, u.c. Piešķir betona grīdām gludu virsmu bez porām, padarot tīrīšanu ātrāku un vieglāku.

Product usp2prof_img
Paper factory floor

Pielāgojama aizsardzība

Temafloor 500M ir tonējams jeb kurā tonī, lai piešķirtu apstrādājamajai telpai vēlamo izskatu.

Product usp3prof_img
In multiple colors
Latvian
ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv