Temafloor PU

Šķīdinātājus nesaturošs, elastīgs divkomponentu poliuretāna pārklājums.

CE

Temafloor PU

Šķīdinātājus nesaturošs, elastīgs divkomponentu poliuretāna pārklājums.

Pārklājums

  • Pilnīgi spīdīgs

Apraksts

Šķīdinātājus nesaturošs, elastīgs divkomponentu poliuretāna pārklājums.


Produkta īpašības

• Jaunām un vecām betona grīdām, kā arī asfaltam, kas pakļauts mehāniskajai un ķīmiskajai iedarbībai. • Laba nodilumizturība. • Stiepes izturība apm. 60%. • Uztur ūdeni, eļļu, taukvielas, ķimikālijas un neoksidējošu skābju atšķaidītus šķīdumus, sārmu un sāls šķīdumus. Oksidējošu skābju un balināšanas līdzekļu ķimikāliju šļakatas iztur tikai īslaicīgi. • Iztur + 80 ºC sausumā. Neiztur strauju temperatūras maiņu. • Laba triecienizturība. • Pašizlīdzinošs, uzklājams ar roboto vai tērauda lāpstiņu.


Ieteicamais pielietojums

• Ieteicams rūpniecības un noliktavu telpās, darbnīcās, piemēram, gaisa apstrādes, ražošanas vai papīra mašīnu vienības un koridoros.


Patēriņš

Praktiskais patēriņš ir atkarīgs no virsmas porainības, līdzenuma un uzklāšanas metodes. Pie mitras plēves biezuma 1 mm patēriņš ir apm. 1 m²/l un pie plēves biezuma 2 mm patēriņš ir apm. 0.5 m²/l.


Atšķaidītājs

Solventfree


Uzklāšanas nosacījumi

Betona relatīvajam mitrumam jābūt zem 97%. Virsmas atlikušais mitrums nedrīkst pārsniegt 4%. Darbu veikšanas un produkta žūšanas laikā gaisa, virsmas un produkta temperatūrai jābūt virs +15°C un gaisa relatīvajam mitrumam — zem 80%.


Virsmas sagatavošana

Pirms slīpēšanas vienmēr ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli nomazgāt taukvielas, eļļas un citus netīrumus. Noslīpēt, nofrēzēt vai ar vakuuma skrošstrūklošanu noņemt vecās krāsas paliekas. Izvēlēties attiecīgajām telpām piemērotāko metodi. No iedobumiem iztīrīt atlupušo materiālu. Ar piemērotu instrumentu atvērt plaisas. Kad pirmsapstrāde pabeigta, rūpīgi notīrīt atlupušo materiālu un putekļus ar putekļusūcēju. Vismas stiepes izturībai jābūt virs 1.5 MPa. Lietošanai uz cementa izlīdzināšanas klājuma: pārbaudiet savienojamību ar izlīdzinošā klājuma ražotāju.


Krāsošana Darbarīku tīrīšana

Šķīdinātājs Thinner 1061.


Gaistošie organiskie savienojumi (GOS)

VOC 2004/42/EC (cat A/j) 500 g/l (2010). Temafloor PU: maksimālais GOS saturs ir < 500 g/l.


Šķīdinātājus nesaturošs poliuretāna pārklājums

Temafloor PU ir pašizlīdzinošs poliuretāna pārklājums. Tas iztur mehānisko un ķīmisko iedarbību rūpniecības un noliktavu telpās u.c.

Product usp1prof_img
Warehouse

Plašs toņu klāsts

Temafloor PU var izmantot jaunām un vecām betona grīdām, kā arī asfalta grīdām. Pārklājums ir tonējama daudzos toņos.

Product usp2prof_img
Walkway

Izturīgs un viegli tīrāms

Temafloor PU ir laba nodilumizturība, tas iztur ķimikālijas un karstumu. Pārklājums veido izturīgu, viegli tīrāmu virsmu bez šuvēm. Temafloor PU nesaraujas un neplaisā.

Product usp3prof_img
Painted track
Latvian
ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv