Temafloor PU-UV

Elastīgs un pret laikapstākļu iedarbību izturīgs divkomponentu poliuretāna pārklājums ar augstu sauso atlikumu.

CE
  • Izcila izturība pret UV staru iedarbību
  • Kluss, nesaraujas un neplaisā

Pārklājums

  • Spīdīgs

Apraksts

Elastīgs un pret laikapstākļu iedarbību izturīgs divkomponentu poliuretāna pārklājums ar augstu sauso atlikumu.


Produkta īpašības

• Teicama izturība pret UV stariem. • Kluss, nesaraujas un neplaisā. • Iztur mehānisko un ķīmisko iedarbību. • Pašizlīdzinošs, uzklājams ar roboto vai tērauda lāpstiņu.


Ieteicamais pielietojums

• Lietojams kā UV starus izturīgs pārklājums uz Temafloor PU grīdām stāvvietās un citām tiešiem saules stariem pakļautām virsmām.


Patēriņš

Praktiskais patēriņš ir atkarīgs no virsmas porainības, līdzenuma un uzklāšanas metodes. Pie mitras plēves biezuma 0.3 mm patēriņš ir apm. 2.7 m²/l un pie plēves biezuma 1.0 mm patēriņš ir apm. 0.9 m²/l.


Atšķaidītājs

Solventfree


Uzklāšanas nosacījumi

Betona relatīvajam mitrumam jābūt zem 97%. Virsmas atlikušais mitrums nedrīkst pārsniegt 4%. Darbu veikšanas un produkta žūšanas laikā gaisa, virsmas un produkta temperatūrai jābūt virs +15°C un gaisa relatīvajam mitrumam — zem 70%.


Virsmas sagatavošana

Pirms slīpēšanas vienmēr ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli nomazgāt taukvielas, eļļas un citus netīrumus. Noslīpēt, nofrēzēt vai ar vakuuma skrošstrūklošanu noņemt vecās krāsas paliekas. Izvēlēties attiecīgajām telpām piemērotāko metodi. No iedobumiem iztīrīt atlupušo materiālu. Ar piemērotu instrumentu atvērt plaisas. Kad pirmsapstrāde pabeigta, rūpīgi notīrīt atlupušo materiālu un putekļus ar putekļusūcēju. Vismas stiepes izturībai jābūt virs 1.5 MPa. Lietošanai uz cementa izlīdzināšanas klājuma: pārbaudiet savienojamību ar izlīdzinošā klājuma ražotāju.


Krāsošana Darbarīku tīrīšana

Šķīdinātājs Thinner 1061.


Gaistošie organiskie savienojumi (GOS)

VOC 2004/42/EC (cat A/j) 500 g/l (2010). Temafloor PU-UV: maksimālais GOS saturs ir < 500 g/l.


Izcila izturība pret UV staru iedarbību

Temafloor PU-UV ir šķīdinātājus nesaturošs poliuretāna pārklājums ar izcilu izturību pret UV staru iedarbību un izturību pret mehānisko un ķīmisko iedarbību.

Product usp1prof_img
Stadium

Kluss, nesaraujas un neplaisā

Temafloor PU-UV ir pašizlīdzinošs pārklājums, kas veido gludu virsmu bez šuvēm. Pārklājumu galvenokārt izmanto, piemēram, autostāvvietas un citās vietās, kas pakļautas tiešiem saules stariem.

Product usp2prof_img
Walkway
Latvian
ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv