S301

S301

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

243, 211, 120 (#F3D378)

LAB vērtības

85,89; -0,33; 48,92

Precīzais NCS tonis

0842-G96Y

ΔΕ līdz standartam

1.8

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv