X398 Sulphur

X398 Sulphur

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

234, 193, 139 (#EAC18B)

LAB vērtības

80,87; 7,27; 32,36

Precīzais NCS tonis

1427-Y17R

ΔΕ līdz standartam

3

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv