Y384 Surge

Iekšdarbiem tonis

Y384 Surge

Iekšdarbiem tonis

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

233, 236, 227 (#E9ECE3)

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.