V300

V300

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

241, 205, 100 (#F1CD64)

LAB vērtības

84,11; -0,14; 56,14

Precīzais NCS tonis

0949-G97Y

ΔΕ līdz standartam

1.7

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv