V428

V428

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

190, 191, 198 (#BEBFC6)

Precīzas NCS tonis

2105-R63B

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.