L485 Viborgite

L485 Viborgite

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

136, 119, 105 (#887769)

LAB vērtības

51,28; 4,1; 10,26

Precīzais NCS tonis

5608-Y29R

ΔΕ līdz standartam

3.2

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv