Y500 Wrought iron

Y500 Wrought iron

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

78, 82, 85 (#4E5255)

LAB vērtības

33,69; -0,67; -2,51

Precīzais NCS tonis

7903-R95B

ΔΕ līdz standartam

4.6

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv