X352

X352

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

178, 199, 222 (#B2C7DE)

LAB vērtības

79,61; -2,4; -13,84

Precīzais NCS tonis

1222-R79B

ΔΕ līdz standartam

2.7

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv