X448

X448

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

195, 201, 188 (#C3C9BC)

LAB vērtības

80,46; -4,31; 5,07

Precīzais NCS tonis

1807-G27Y

ΔΕ līdz standartam

2

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv