X473

X473

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

221, 206, 200 (#DDCEC8)

LAB vērtības

84,16; 4,43; 4,46

Precīzais NCS tonis

1307-Y81R

ΔΕ līdz standartam

1.7

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv