Y301

Y301

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

250, 237, 197 (#FAEDC5)

LAB vērtības

94,04; -1,77; 20,2

Precīzais NCS tonis

0413-G99Y

ΔΕ līdz standartam

1.8

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv