V389 Yellow transparent

V389 Yellow transparent

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

227, 217, 158 (#E3D99E)

LAB vērtības

86,62; -5,52; 30,17

Precīzais NCS tonis

1024-G81Y

ΔΕ līdz standartam

2

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv