H426 Allure

H426 Allure

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

206, 196, 204 (#CEC4CC)

LAB values

80,5; 5,04; -3,24

Precīzais NCS tonis

1610-R37B

ΔΕ to standard

1.1

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.