J402 Aurora

J402 Aurora

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

242, 185, 136 (#F2B988)

LAB values

79,51; 14,5; 32,63

Precīzais NCS tonis

1231-Y32R

ΔΕ to standard

1.8

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.