J338 Barbie

J338 Barbie

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

224, 166, 202 (#E0A6CA)

LAB vērtības

74,48; 27,53; -9,98

Precīzais NCS tonis

0741-R32B

ΔΕ līdz standartam

2.3

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv