Caurskatāma produkta dzīves cikla ietekme uz vidi ar EPD

Caurskatāma produkta dzīves cikla ietekme uz vidi ar EPD

Kas ir produktu vides deklarācija (EPD) un kāpēc tā ir tik svarīga?

Tā kā vides faktori būvniecības nozarē kļūst arvien aktuālāki, ir nepieciešami skaidri dati, kas palīdz novērtēt vai būvniecības projektā izmantotais produkts ir videi nekaitīgs. Produktu vides deklarācija palīdz to izdarīt.

EPD ir brīvprātīga, pārredzama un vispāratzīta deklarācija, kas sniedz salīdzināmu un pārbaudītu informāciju par produkta un pakalpojumu dzīves cikla ietekmi uz vidi. 

EPD palīdz celtniekiem, būvuzņēmējiem un plānotājiem iegūt labāku izpratni par vides jautājumiem, kas saistīti ar būvizstrādājumiem un materiāliem. EPD ir nepieciešami, jo produkta ietekme uz vidi tā dzīves cikla laikā ir kļuvusi par būtisku informāciju, novērtējot ēku un citu būvdarbu ietekmi uz vidi.

Verified environmental product transparency with EPDs

Produkta dzīves cikls

Tikkurila ir veikusi būtiskus ieguldījumus dzīves cikla novērtēšanas programmatūrā (Life Cycle Assessment (LCA)), kas atbalsta EPD ģenerēšanas procesu.

LCA ir metode, kas novērtē/analizē ietekmi uz vidi, kas saistīta ar visiem produkta dzīves cikla posmiem visā ēkas dzīves ciklā. Mūsdienās produktu ražotāji bieži izveido programmatūras, kas ļauj izveidot EPD dokumentus, kas aptver izejvielu ražošanas, transportēšanas, ražošanas un dzīves beigu stadiju ietekmi – parasti izslēdzot posmu, kurā produkts tiek lietots. Krāsām un pārklājumiem izmantošanas fāze ir izslēgta to īpašību dēļ. Citiem izstrādājumiem, piemēram, cepeškrāsnij, lietošanas fāze ir svarīgākā dzīves cikla novērtējumā.

Izmantojot dzīves cikla pieeju, kas tiek atspoguļota EPD, ir iespēja salīdzināt ekoloģiskos raksturlielumus ar citiem līdzīgiem produktiem.

Dizaineriem un arhitektiem LCA piedāvā arī iespējas produktu tālākai attīstībai. Tā kā, izvēloties dažādus komponentus, iespējams ņemt vērā un salīdzināt, piemēram, ietekmi uz klimatu, kopējais process kļūst daudz ilgtspējīgāks. Būtībā LCA sniedz labumu visai planētai un speciālistiem.

Vēlmes: zaļāks dizains

Mūsdienās EPD galvenokārt tiek veidoti uzņēmumu savstarpējai lietošanai, taču informācija ir pieejama ikvienam, kas interesējas par produktu ietekmi uz vidi. Vieni no aktīvākajiem EPD izmantotājiem ir “zaļie celtnieki”: EPD ir nepieciešami arī vadošajām vides sertifikācijas sistēmām, piemēram, LEED vai BREEAM. Ar EPD palīdzību var arī izmērīt un informēt par ietekmi uz klimatu, kas var dot informāciju būvniekiem plānojot turpmākos tā sauktos "zaļo" ēku projektus.

Arhitekts var vienkārši sākt projektu, atlasot vēlamos ilgtspējas parametrus produktiem, kuriem ir EPD, un pēc tam veikt galīgo atlasi no “zaļā, īsā saraksta”, kas atbilst kritērijiem.

Verified environmental product transparency with EPDs

Krāsai nav īpašu PCR

Arī krāsu ražotājiem ir aktuāls EPD. Piemēram, mums šobrīd kopumā ir vairāk nekā 20 produkti, kas ir saņēmuši deklarāciju, ko ir pārbaudījusi arī nesaistīta trešā puse. Jaunākie produkti ar deklarācijām ir sienu un griestu krāsas.

Pašlaik krāsai kā tādai nav īpaši PCR (Product Category Rules - Produktu kategoriju noteikumi), pašreizējās deklarācijas ir balstītas uz būvmateriālu aprēķina noteikumiem. Krāsai ir plāna plēve, tāpēc tā ievērojami atšķiras no citiem celtniecības materiāliem, piemēram, betona. EPD krāsas izstrādājumam aprēķina funkcionālai vienībai, kas var būt masa (kg), tilpums (litrs) vai virsmas laukums (m2). Salīdzinot EPD, ir svarīgi sekot līdzi funkcionālajai vienībai, lai pārliecinātos, ka salīdzinājums ir līdzvērtīgs. Tikkurila EPD funkcionālā vienība ir litrs, kas parasti ir galvenā mērvienība pasūtot krāsu.

Kad būvprojektam tiek veikts pilns vides ietekmes aprēķins, visi materiāli tiek reizināti ar izmantoto daudzumu un pievienoti kopējai summai. Būvprojektos krāsa parasti tiek izmantota salīdzinoši mazos apjomos.
 

Verified environmental product transparency with EPDs

III tipa EPD – ko tas nozīmē?

EPD ir tā sauktā III tipa vides deklarācija, kas atbilst ISO 14025 standartam. III tipa vides deklarācija tiek izveidota un reģistrēta programmas ietvaros, piemēram, RTS EPD Produkta vides deklarācija (Environmental Product Declaration). Starptautiskajā EPD sistēmā reģistrētie EPD ir publiski pieejami un tos var bez maksas lejupielādēt EPD bibliotēkā.

Visi publicētie EPD ir III tipa. Tie var būt specifiski produktam, nozares mēroga vai vidējie EPD, kas aptver produktus, kuru GWP novirze ir mazāka par 10%.

Publicētajos Tikkurila EPD ir ietvertas visas galvenās vides vērtības katrai vides ietekmes kategorijai, kā arī EPD ir norādīta ietekme uz vidi katrā produkta dzīves cikla posmā.
 

Pārredzama informācija par produktiem

Ar deklarācijas palīdzību produktu ražotāji var piedāvāt pārskatāmāku informāciju par savu krāsu ekoloģiskajiem raksturlielumiem un piedalīties ilgtspējīgākas rītdienas veidošanā.

Tā kā pieprasījums pēc EPD turpina pieaugt, krāsu ražotāji, piemēram, Tikkurila, saņem arvien vairāk pieprasījumus pēc apstiprinātas informācijas par produktu ietekmi uz vidi, visās pārstāvētajās valstīs, tostarp Zviedrijā, Somijā, Norvēģijā, Lietuvā, Polijā, Itālijā, Īrijā un Dānijā.

Pieprasījumi galvenokārt nāk no vadošajiem būvniecības uzņēmumiem, taču arī projektēšanas uzņēmumi ir ļoti ieinteresēti uzzināt vairāk par produktu ietekmi uz vidi, ko iespējams izdarīt ar EPD starpniecību. Tikkurila ir apņēmusies savā biznesā ņemt vērā ierobežotos dabas resursus.

Ilgtspējīgā attīstība aktīvi turpināsies, jo Tikkurila vēlas pozitīvi ietekmēt dzīves vidi un cilvēku labklājību.

Tikkurila produkti ar EPD

 

Vai vēlaties uzzināt vairāk un saņemt noderīgu informāciju pirmais?

Papildiniet savu radošumu ar jaunākajām tendencēm un palieliniet savas zināšanas par virsmas apstrādes risinājumiem. Pievienojieties Tikkurila Pro Designer — jaunajai vietai radošajiem arhitektūras un interjera dizaina prātiem.

Pievienoties Tikkurila Pro Designer
Pievienoties
ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv