H405 Doll

H405 Doll

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

244, 209, 185 (#F4D1B9)

LAB values

86,45; 9,09; 15,87

Precīzais NCS tonis

0815-Y52R

ΔΕ to standard

1.6

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.