F356

F356

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

208, 222, 235 (#D0DEEB)

LAB vērtības

88,09; -2,11; -8,45

Precīzais NCS tonis

0713-R79B

ΔΕ līdz standartam

0.9

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv