K499 Granite

K499 Granite

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

170, 172, 170 (#AAACAA)

LAB vērtības

70,37; -1,34; 0,45

Precīzais NCS tonis

3302-G04Y

ΔΕ līdz standartam

2

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv