K499 Granite

K499 Granite

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

LAB values

70,37; -1,34; 0,45

Precīzais NCS tonis

3302-G04Y

ΔΕ to standard

2

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.