H347

H347

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

187, 194, 226 (#BBC2E2)

LAB vērtības

78,86; 4,48; -17,19

Precīzais NCS tonis

1128-R64B

ΔΕ līdz standartam

2.6

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.