J398 Honeycomb

J398 Honeycomb

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

232, 184, 116 (#E8B874)

LAB values

77,93; 9,35; 40,65

Precīzais NCS tonis

1537-Y14R

ΔΕ to standard

3.3

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.