0384 Iron-red

0384 Iron-red

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

126, 70, 63 (#7E463F)

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv