M1 products

M1 - ilgtspējīgai un veselīgai videi iekštelpās

Ekomarķējumi un sertifikāti palīdz izvēlēties pārklājumu risinājumus, kas ir videi, kā arī ēku lietotāju veselībai un drošībai draudzīgāki. Kas ir M1 produkti un kā tie veicina ilgtspējīgāku vidi?

Iekšdarbu krāsām var tik piešķirti starptautiski ekomarķējumi (piemēram, Ziemeļvalstu ekomarķējums, ES ekomarķējums), nacionālās alerģijas un astmas biedrības marķējumus un klasifikācijas, kas mēra gaisā izdalītos ķīmiskos savienojumus. Sertificētie produkti atbilst iepriekš noteiktajām prasībām attiecībā uz to ietekmi uz vidi visā to dzīves ciklā, sākot no izejvielu ieguves līdz ražošanai, lietošanai un utilizēšanai. Līdzās vides prasībām kritēriji ietver arī prasības attiecībā uz produkta īpašībām, kas nodrošina kvalitāti un izturību.

Krāsas ar zemu emisijas līmeni ir veselībai un videi draudzīgākas

Viena no visplašāk izmantotajām būvmateriālu emisiju klasifikācijām ir M1. M1 klasifikācija, ko 1996. gadā izstrādāja un publicēja Somijas Iekštelpu gaisa kvalitātes un klimata asociācija (Sisäilmayhdistys), nosaka robežvērtības kopējo gaistošo organisko savienojumu (TVOC), viena gaistošā organiskā savienojuma (GOS) ≤ EU-LCI, formaldehīda, amonjaka un CMR savienojumu emisijām. Tiek novērtēts arī ar materiālu saistītā aromāta pieņemamība.

Gaistošo organisko savienojumu (GOS) emisijas veicina ozona veidošanos zemākajos atmosfēras slāņos un lielās koncentrācijās negatīvi ietekmē cilvēkus, dzīvniekus un augus. Lai gan ozons stratosfērā palīdz aizsargāt mūsu planētu no kaitīgajiem UV saules stariem, piezemes ozons patiesībā ir bīstams un var izraisīt smogu, elpošanas problēmas un ražas zudumu. Līdz ar to zems GOS saturs būvmateriālos ir galvenais iekštelpu gaisa kvalitātes noteicējs, kas veicina ēku lietotāju un vides labklājību.

M1 logo

Atbilst vides sertifikātiem

Ilgtspējīgas būvniecības un videi draudzīgas būvniecības sistēmas, kā piemēram, LEED, BREEAM, WELL, Miljöbyggnad un RTS, kļūst arvien populārākas, jo izstrādātāji pievērš uzmanību oglekļa neitralitātei un pieaug patērētāju prasības pēc ekoloģiskiem un veselībai draudzīgiem mājokļiem. Vides sertifikāti koncentrējas uz iekštelpu gaisa kvalitāti, tāpēc GOS saturam un emisiju līmeņiem krāsu produktos ir jābūt minimāliem, lai tie atbilstu kritērijiem.

Ir vairākas vides sertifikācijas sistēmu versijas ar dažādām valstīm raksturīgām atšķirībām, kā arī atšķirīgām prasībām dažādām ēkām vai atsevišķiem specifiskiem projektiem. Tas ir arī iemesls, kāpēc nav iespējams sniegt vienotu piemēroto produktu sarakstu, taču, ja meklēsiet produktus ar M1 emisijas klasifikācijas marķējumu un zemu GOS saturu, jūs būsiet uz pareizā ceļa.

M1 products

Kritēriji, kas ir vērsti uz emisijām un aromātu

M1 sertifikātu Somijas Būvniecības informācijas fonds piešķir izstrādājumiem, kurus ir pārbaudījusi akreditēta trešās puses testēšanas laboratorija un kuriem ir veikts organoleptiskais novērtējums. Klasificētajiem materiāliem ir jāatbilst sekojošiem kritērijiem 4 nedēļas pēc uzklāšanas/uzstādīšanas:

Parametrs

M1

M2

Kopējā gaistošo organisko savienojumu emisijas
(TVOC) [mg/ m2h]

< 0,2

< 0,4

Viena gaistošā organiskā savienojuma emisijas (VOC) [µg/m3]

≤ EU-LCI

≤ EU-LCI

Formaldehīda emisijas [mg/ m2h]

< 0,05

< 0,125

Amonjaka emisijas [mg/ m2h]

< 0,03

< 0,06

Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikumā iekļauto 1.A vai 1.B kategorijas CMR savienojumu emisijas [mg/m31

< 0,001

< 0,001

Aromāts 2

nav aromāta

nav aromāta

1) nesatur formaldehīdu

2) aromāta akceptēšana ≥ 0,0

(Avots: Skatīt šeit)

Vairāk nekā 300 sertificētu produktu

Tikkurila ir ievērojami samazinājusi savu produktu GOS emisijas, pārejot no produktiem uz šķīdinātāju bāzes uz ūdens bāzes produktiem. Tikkurila sortimentā ir vairāk nekā 300 produkti, kuriem ir piešķirts starptautiskais vai nacionālais ekomarķējums, alerģijas un astmas marķējums vai M1 klasifikācijas marķējums, kas nodrošina zemu emisiju līmeni.

Apskatīt visus mūsu M1 produktus

 

Vai vēlaties uzzināt vairāk par videi draudzīgu ēku būvniecību? Piesakieties mūsu jaunumus saņemšanai, kas ir paredzēta arhitektiem un dizaineriem, un pirmais saņem mūsu jaunākos rakstus.

Pievienoties
ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv