Q843 Kuura

Q843 Kuura

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

196, 199, 202 (#c4c7ca)

Precīzais NCS tonis

2101-B

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv