L376

L376

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

Bāzes krāsa

C BĀZE

RGB vērtības

89, 115, 88 (#597358)

LAB vērtības

45,6; -15,86; 11,86

Precīzais NCS tonis

5228-G18Y

ΔΕ līdz standartam

2.4

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv