M365

M365

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

0, 101, 123 (#00657B)

LAB vērtības

38,54; -17,51; -21,16

Precīzais NCS tonis

4646-B05G

ΔΕ līdz standartam

2.7

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv