N362

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

Bāzes krāsa

C BĀZE

RGB vērtības

55, 103, 130 (#376782)

LAB vērtības

41,1; -8,01; -20,83

Precīzais NCS tonis

4936-R96B

ΔΕ līdz standartam

4.1

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv