Temafloor PU Color

Šķīdinātājus nesaturošs, tonējams, elastīgs divkomponentu poliuretāna pārklājums.

M1
  • M1 klasificēts produkts
  • Plašs toņu klāsts
  • Noturīgs poliuretāna pārklājums

Pārklājums

  • Pilnīgi spīdīgs

Apraksts

Šķīdinātājus nesaturošs, tonējams, elastīgs divkomponentu poliuretāna pārklājums.


Produkta īpašības

• Somijas būvniecības informācijas fonds (RTS) ir piešķīris sertifikātu par atbilstību zemas emisijas celtniecības materiālu klasifikācijai M1. M1 klasifikācija nodrošina labu iekštelpu gaisa kvalitati. Pateicoties zemajam GOS saturam Temafloor PU Color nodrošina veselībai draudzīgu vidi slimnīcās, skolās un dienas aprūpes centros. • Laba nodilumizturība. • Stiepes izturība apm. 60%. • Laba triecienizturība. • Pašizlīdzinošs, uzklājams ar roboto vai tērauda lāpstiņu


Ieteicamais pielietojums

• Jaunām un vecām betona un asfalta grīdām, kas pakļautas mehāniskai un ķimikāliju iedarbībai rūpniecības un noliktavu ēkās, darbnīcās, pārstrādes un papīra mašīnu vienībās un koridoros.


Patēriņš

Praktiskais patēriņš ir atkarīgs no virsmas porainības, līdzenuma un uzklāšanas metodes. Plēves biezums 1 mm - patēriņš apm. 1 m²/l. Plēves biezums 2 mm - patēriņš apm. 0,5 m²/l.


Atšķaidītājs

Solventfree


Uzglabāšana

Cietinātāju uzglabāt apmēram 20 C temperatūrā. Cietinātājs sāk kristalizēties, ja tas atrodas temperatūrā, kas ir zemāka par 20 C. Aukstuma izraisītu kristalizāciju var izkausēt, tas neietekmē cietinātāja īpašības. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar ražotāju.


Uzklāšanas nosacījumi

Betona relatīvajam mitrumam jābūt zem 97%. Virsmas atlikušais mitrums nedrīkst pārsniegt 4%. Darbu veikšanas un produkta žūšanas laikā gaisa, virsmas un produkta temperatūrai jābūt virs +15°C un gaisa relatīvajam mitrumam — zem 80%.


Virsmas sagatavošana

Pirms slīpēšanas vienmēr ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli nomazgāt taukvielas, eļļas un citus netīrumus. Noslīpēt, nofrēzēt vai ar vakuuma skrošstrūklošanu noņemt vecās krāsas paliekas. Izvēlēties attiecīgajām telpām piemērotāko metodi. No iedobumiem iztīrīt atlupušo materiālu. Ar piemērotu instrumentu atvērt plaisas. Kad pirmsapstrāde pabeigta, rūpīgi notīrīt atlupušo materiālu un putekļus ar putekļusūcēju. Vismas stiepes izturībai jābūt virs 1.5 MPa. Lietošanai uz cementa izlīdzināšanas klājuma: pārbaudiet savienojamību ar izlīdzinošā klājuma ražotāju.


Krāsošana

Pirmā kārta:

Robota vai regulējama tērauda lāpstiņa.


Darbarīku tīrīšana

Thinner 1061


Gaistošie organiskie savienojumi (GOS)

VOC 2004/42/EC (cat A/j) 500 g/l (2010). Temafloor PU Color satur mazāk nekā 0,4 g/l.


M1 klasificēts produkts

Temafloor PU Color ir M1 klasificēts produkts, un tas uzlabo iekštelpu gaisa kvalitāti. Krāsa nodrošina veselībai draudzīgu vidi slimnīcās, skolās un dienas aprūpes centros.

Product usp1prof_img
Parking garage

Plašs toņu klāsts

Temafloor PU Color ir gandrīz neierobežots toņu klāsts. Pārklājums rada unikālu grīdas gala izskatu.

Product usp2prof_img
Stadium

Noturīgs poliuretāna pārklājums

Temafloor PU Color iztur spēcīgu mehānisko un ķīmisko iedarbību komercēkās, rūpniecības un noliktavu ēkās, darbnīcās u.c. Pārklājums padara grīdas gludas un vienmērīgas, atvieglojot tīrīšanu.

Product usp3prof_img
Parking
Latvian
ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv