Temafloor PU Flex Color

Šķīdinātājus nesaturošs, elastīgs divkomponentu poliuretāna pārklājums. Tiek izmantots Tikkurila Cozy Floor sistēmā.

M1
  • M1 klasificēts produkts
  • Viegli uzklāt
  • Tūkstošiem toņu
Apraksts

Šķīdinātājus nesaturošs, elastīgs divkomponentu poliuretāna pārklājums. Tiek izmantots Tikkurila Cozy Floor sistēmā.


Produkta īpašības

• Somijas būvniecības informācijas fonds (RTS) ir piešķīris sertifikātu par atbilstību zemas emisijas celtniecības materiālu klasifikācijai M1. M1 klasifikācija nodrošina labu iekštelpu gaisa kvalitati. Pateicoties zemajam GOS saturam Temafloor PU Flex Color nodrošina veselībai draudzīgu vidi slimnīcās, skolās un dienas aprūpes centros. • Stiepes deformācija pārraušanas brīdī 200%. • Pašizlīdzinošais pārklājums ir viegli un ātri uzklājams, kā arī viegli atjaunojams, salīdzinājumā ar tradicionālajiem grīdu pārklāšanas risinājumiem. • Plašs pieejamo toņu klāsts sniedz gandrīz neierobežotas iespējas dizaineriem.


Ieteicamais pielietojums

• Ūdens necaurlaidīgs pārklājums jaunām un vecām betona grīdām, kas pakļautas mērenai mehāniskai iedarbībai.


Patēriņš

Praktiskais patēriņš ir atkarīgs no virsmas porainības, līdzenuma un uzklāšanas metodes. Plēves biezums 2 mm - patēriņš apm. 2 l/ m².


Atšķaidītājs

Solventfree


Uzglabāšana

Cietinātāju uzglabāt apmēram 20 C temperatūrā. Cietinātājs sāk kristalizēties, ja tas atrodas temperatūrā, kas ir zemāka par 20 C. Aukstuma izraisītu kristalizāciju var izkausēt, tas neietekmē cietinātāja īpašības. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar ražotāju.


Uzklāšanas nosacījumi

Betona relatīvajam mitrumam jābūt zem 97%. Virsmas atlikušais mitrums nedrīkst pārsniegt 4%. Darbu veikšanas un produkta žūšanas laikā gaisa, virsmas un produkta temperatūrai jābūt virs +15°C un gaisa relatīvajam mitrumam — zem 70%.


Virsmas sagatavošana

Pirms slīpēšanas vienmēr ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli nomazgāt taukvielas, eļļas un citus netīrumus. Noslīpēt, nofrēzēt vai ar vakuuma skrošstrūklošanu noņemt vecās krāsas paliekas. Izvēlēties attiecīgajām telpām piemērotāko metodi. No iedobumiem iztīrīt atlupušo materiālu. Ar piemērotu instrumentu atvērt plaisas. Kad pirmsapstrāde pabeigta, rūpīgi notīrīt atlupušo materiālu un putekļus ar putekļusūcēju. Vismas stiepes izturībai jābūt virs 1.5 MPa. Lietošanai uz cementa izlīdzināšanas klājuma: pārbaudiet savienojamību ar izlīdzinošā klājuma ražotāju.


Krāsošana

Pirmā kārta:

Uzklāšana ar robotu vai regulējamu tērauda lāpstiņu.


Darbarīku tīrīšana

Thinner 1061


Gaistošie organiskie savienojumi (GOS)

VOC 2004/42/EC (cat A/j) 500 g/l (2010). Temafloor PU Flex Color maksimālais GOS saturs ir < 1 g/l


M1 klasificēts produkts

Temafloor PU Flex Color ir M1 klasificēts produkts, tādēļ tas uzlabi iekštelpu gaisa kvalitāti. Pārklājums nodrošina veselīgu vidi slimnīcās, skolās un dienas aprūpes centros.

Product usp1prof_img
Durable white floor

Viegli uzklāt

Temafloor PU Flex Color ir viegli un ātri uzklājams, kā arī viegli atjaunojams, salīdzinājumā ar tradicionālajiem grīdu pārklāšanas risinājumiem.

Product usp2prof_img
Durable white floor

Tūkstošiem toņu

Plašais Temafloor PU Flex Color pieejamo toņu klāsts sniedz gandrīz neierobežotas iespējas dizaineriem. Pārklājums rada unikālu gala rezultātu.

Product usp3prof_img
Durable white floor
Latvian
ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv