F358 Scuba

F358 Scuba

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

232, 239, 237 (#E8EFED)

LAB values

94,03; -2,6; -0,12

Precīzais NCS tonis

0504-B76G

ΔΕ to standard

1.3

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.