G497 Steam

G497 Steam

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

232, 231, 225 (#E8E7E1)

LAB vērtības

91,98; -0,51; 2,16

Precīzais NCS tonis

0802-G72Y

ΔΕ līdz standartam

1.4

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv