H456 Straw

H456 Straw

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

234, 212, 174 (#EAD4AE)

LAB values

86,16; 1,34; 21,47

Precīzais NCS tonis

1215-Y08R

ΔΕ to standard

0.9

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.