S500 Surf

S500 Surf

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

117, 123, 129 (#757B81)

LAB vērtības

51,67; -0,86; -4,25

Precīzais NCS tonis

5606-R85B

ΔΕ līdz standartam

3.2

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv