L491 Tide

L491 Tide

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

134, 158, 164 (#869EA4)

LAB values

63,83; -6,73; -6,26

Precīzais NCS tonis

3614-B11G

ΔΕ to standard

3.3

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.