X359

X359

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

191, 216, 223 (#BFD8DF)

LAB vērtības

85,04; -7,14; -6,78

Precīzais NCS tonis

1014-B06G

ΔΕ līdz standartam

1.3

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv