X404

X404

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

245, 206, 179 (#F5CEB3)

LAB vērtības

85,97; 9,68; 18,25

Precīzais NCS tonis

0816-Y47R

ΔΕ līdz standartam

2.2

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv