Y300

Y300

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

244, 234, 206 (#F4EACE)

LAB vērtības

93,2; -1,58; 14,51

Precīzais NCS tonis

0609-G96Y

ΔΕ līdz standartam

1.1

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv