Y347

Y347

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

219, 222, 233 (#DBDEE9)

Precīzas NCS tonis

0809-R64B

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.