Y483

Y483

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

225, 216, 207 (#E1D8CF)

LAB vērtības

87,14; 1,68; 4,84

Precīzais NCS tonis

1203-Y51R

ΔΕ līdz standartam

2.3

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv