LEED un BREEAM kā metodes videi draudzīgu ēku novērtēšanai

LEED un BREEAM kā metodes videi draudzīgu ēku novērtēšanai

- un kā nopelnīt punktus ar krāsas palīdzību

Vides sertifikāti kalpo, lai standartizētu ēku ietekmes uz vidi un veselību novērtēšanas procesu. Kādas ir galvenās atšķirības starp LEED un BREEAM sertifikācijas sistēmām, un kādi kritēriji jāņem vērā, izvēloties krāsas videi draudzīgas ēkas projektēšanas fāzē?

Videi draudzīgas ēkas sertifikāti kļūst arvien svarīgāki jebkāda veida ēkai, jo tie norāda, ka ietekmei uz vidi un veselību ir pievērsta īpaša uzmanība. Klasifikācijas nodrošina universālus kritērijus un viegli salīdzināmu informāciju. Tomēr sertifikācijas sistēmu fokuss un prasības nav identiskas.

Videi draudzīgo ēku sertifikātu popularitāte atšķiras dažādos tirgos un pasaules daļās. Šajā rakstā galvenā uzmanība tiks pievērsta diviem plaši izmantotiem videi draudzīgo ēku sertifikātiem, kas ir vispārēji atzīti.
 

LEED and BREEAM as methods to assess a green building

Īsumā par LEED un BREEAM 

Gan LEED, gan BREEAM sertifikāti ir piemēroti jebkura veida ēkām, tostarp, bet ne tikai, biroju ēkām, skolām, slimnīcām, tirdzniecības centriem un dzīvojamām ēkām. Galvenā uzmanība gan LEED, gan BREEAM klasifikācijas sistēmās ir pievērsta vides aspektiem; tādējādi tiek ņemtas vērā tādas jomas kā zemes, enerģijas un ūdens izmantošana. Abas sistēmas aptuveni 30 procentus liek uzsvaru arī uz sociālajiem aspektiem.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design (Līderība enerģētikas un vides dizainā)) ir pasaules mērogā visplašāk izmantotā vides klasifikācija. To 1993. gadā izstrādāja ASV Zaļās Būvniecības padome (U.S. Green Building Council). Lai iegūtu LEED sertifikātu, projekta komandai ir jāapkopo visi nepieciešamie dokumenti un jānogādā tie ASV Zaļās Būvniecības padomei novērtēšanai. Tāpēc LEED bieži izvēlas jaunbūvju projektos, jo sākotnējo informāciju var viegli apkopot. Vērtēšanas skala ietver četras klases: sertificēts, sudrabs, zelts un platīns.

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method (Lielbritānijas būvniecības pētniecības iestādes vides novērtējuma metode)) 1990. gadā izstrādāja Būvniecības Pētniecības iestāde (Building Research Establishment (BRE)) Apvienotajā Karalistē, un tā ir vadošā vides novērtējuma metode Eiropā. Piemēram, no visām ēkām, kurām Polijā ir videi draudzīgais ēkas sertifikāts, 75% no tām ir BREEAM sertifikāts, savukārt 20% ir LEED sertifikāts. Pārbaudi veic licencēti BREEAM vērtētāji, pēc tam sertifikātu izsniedz BRE. Vērtēšanas skalā ir piecas klases: nokārtots, labi, ļoti labi, lieliski un izcili.

Vēl viena sertifikācijas sistēma, kas gūst popularitāti ir WELL būvniecības standarts (Building Standard), kuru izstrādāja Starptautiskais WELL  būvniecības institūts (International WELL Building Institute (IWBI). WELL ir daudz kas kopīgs ar LEED. WELL galvenā uzmanība tiek pievērsta ēku sociālajai dimensijai, kas nozīmē, ka uzsvars tiek likts uz tādiem aspektiem kā sociālās telpas, apgaismojums, ūdens kvalitāte.

LEED un BREAAM sertifikācijas novērtēšanas procesā vērtētās kategorijas ir

LEED

 • Zemes izmantošana
 • Ūdens izmantošana
 • Enerģijas patēriņš un emisijas
 • Materiāli un celtniecības resursi
 • Interjera telpas un inovatīvs dizains

BREEAM

 • Projekta vadība
 • Enerģijas patēriņš
 • Veselība un labklājība
 • Transports
 • Ūdens izmantošana
 • Materiālu izmantošana
 • Atkritumu pārstrāde
 • Zemes izmantošana un ietekme uz tuvāko apkārtni
 • Piesārņojums

Krāsas ir izdevīgs veids, kā veidot videi draudzīgu ēku

Gan LEED, gan BREEAM sertifikātos liels uzsvars tiek likts arī uz krāsām un pārklājumiem. 27% no punktiem ko var saņemt LEED ir saistīti ar virsmas apstrādes materiāliem. Ņemot vērā, ka krāsas ēkas krāsošanai veido aptuveni līdz 2% no kopējām ēkas projekta izmaksām, piemērotu krāsu izvēle ir viens no izdevīgākajiem veidiem, kā nopelnīt sertifikācijai nepieciešamos punktus.

LEED and BREEAM as methods to assess a green building

Piemērotu produktu izvēle projektēšanas fāzē

Viens no vides sertifikātu programmu mērķiem ir samazināt ķīmiskās emisijas, kas var nodarīt kaitējumu veselībai, gaisa kvalitātei un videi. Klasifikācijās noteiktas robežvērtības GOS (>1,0 g/ltr), formaldehīda un fenolu emisijām.

Krāsas, kas ir piemērotas ēkām ar videi draudzīgiem sertifikātiem, vēlams izvēlēties jau projektēšanas procesa sākumposmā. Krāsu izvēli veic projekta komanda katras ēkas kontekstā; organizācijas, kas izsniedz sertifikātus, neapstiprina konkrētus produktus. Tāpēc no projektēšanas procesā iesaistītajiem ir nepieciešama izpratne par krāsu ietekmi uz vidi.

EPD nodrošina pārskatāmus datus par produktu

Produktu vides deklarācija jeb EPD sniedz objektīvus un pārskatāmus datus par produkta ekoloģiskajiem raksturlielumiem. Apskatiet visus Tikkurila produktus ar EPD šeit.

Tāpat ir jāpievērš uzmanība citiem atbilstošiem sertifikātiem, piemēram, ekosertifikātiem un M1 sertifikātam.

Lielai daļai Tikkurila krāsām ir piešķirts ekosertifikāts un M1 sertifikāts, kas garantē, ka izmešu un aromāta līmeņi ir ārkārtīgi zemi, padarot tās lieliski piemērotas lietošanai LEED un BREEAM sertificētās ēkās. Lasiet vairāk par M1 sertifikāciju mūsu rakstā un apskatiet visus Tikkurila M1 sertificētos produktus šeit.

Krāsa var palīdzēt iegūt punktus vides klasifikācijā

Bet kādas ir LEED un BREEAM jomas, kurās krāsa var palīdzēt iegūt punktus?

LEED veicina darbību konkrētās jomās, kas pazīstamas kā kredīta kategorijas. Jomas, kurās krāsa var iegūt kredītpunktus ir iekštelpu vides kvalitāte, ilgtspējīgas ēkas, materiāli un resursi un reģionālās prioritātes (RP).

Iekštelpu vides kvalitātes jomā uzmanība tiek pievērsta materiāliem ar zemu emisiju līmeni, kuru mērķis ir samazināt ķīmiskā piesārņojuma koncentrāciju, kas var kaitēt gaisa kvalitātei, cilvēku veselībai, reproduktivitātei un videi, kas var dot līdz 3 punktiem. Savukārt siltuma salu samazināšana, kuras mērķis ir samazināt siltuma salu negatīvo ietekmi uz cilvēku un dzīvnieku mikroklimatu un mājokli, var dot līdz 2 punktiem.
 

LEED and BREEAM as methods to assess a green building

Reģionālās prioritātes kategorijā, kredītpunkti tiek izsniegti jomās, kas attiecas uz ģeogrāfiski specifiskām vides, sociālās vienlīdzības un sabiedrības veselības prioritātēm, kas var dot līdz 4 punktiem. Materiālu un resursu kategorijā būvizstrādājumu izmantošana un optimizācija – EPD piešķir līdz 2 punktiem, kas veicina tādu materiālu un izstrādājumu izmantošanu, par kuriem ir pieejami dzīves cikla dati un kas labvēlīgi ietekmē vidi, ekonomiku un cilvēku labsajūtu. Dizaina komandām ir jādomā par materiālu izmantošanu no ražotājiem, kuri ir pārbaudījuši savus produktus to dzīves ciklā.

Savukārt BREEAM sastāv no vides sadaļām un novērtējuma jautājumiem. Iekštelpu gaisa kvalitātes sadaļā “Emisijas no būvizstrādājumiem” Veselība un labklājība daļā, kuras mērķis ir atpazīt un veicināt veselīgu iekštelpu vidi, nosakot un uzstādot atbilstošu ventilāciju, aprīkojumu un apdari, var iegūt līdz 2 punktiem.

Turklāt Materiālu vides sadaļā dzīves cikla ietekmes novērtējums attiecas uz Produktu vides deklarācijām, kura mērķis ir atzīt un veicināt stabilu un piemērotu dzīves cikla novērtēšanas rīku izmantošanu un līdz ar to būvmateriālu specifikāciju ar zemu ietekmi uz vidi (tostarp iemiesotais ogleklis) visā ēkas dzīves ciklā, var iegūt arī līdz 2 punktiem.

Zemāk esošajā tabulā parādīts, kur var iegūt punktus abos sertifikātos.

LEED v4

KategorijaIekštelpu vides kvalitāte - Materiāli ar zemu emisiju līmeniIlgtspējīgas ēkas  - Siltuma salu samazināšanaReģionālās prioritātesMateriāli un resursi - Būvizstrādājumu izmantošana un optimizācija - EPD
Punktilīdz 3līdz 2līdz 4līdz 2
MērķisSamazināt ķīmiskā piesārņojuma koncentrāciju, kas var kaitēt gaisa kvalitātei, cilvēku veselībai, reproduktivitātei un videi.Samazināt siltuma salu negatīvo ietekmi uz cilvēku un dzīvnieku mikroklimatu un mājokli.   Veicina ģeogrāfiski specifiskas vides, sociālās vienlīdzības un sabiedrības veselības prioritātes.Veicina tādu materiālu un izstrādājumu izmantošanu, par kuriem ir pieejami dzīves cikla dati un kas labvēlīgi ietekmē vidi, ekonomiku un cilvēku labsajūtu. Dizaina komandām ir jādomā par materiālu izmantošanu no ražotājiem, kuri ir pārbaudījuši savus produktus to dzīves ciklā.

BREEAM International New Construction 2016

KategorijaHea 02 Iekštelpu gaisa kvalitātes - Emisijas no būvizstrādājumiemMat 01 Dzīves cikla ietekme - Produktu vides deklarācijas
Punktilīdz 2līdz 2
MērķisAtpazīt un veicināt veselīgu iekštelpu vidi, nosakot un uzstādot atbilstošu ventilāciju, aprīkojumu un apdari. Atzīt un veicināt stabilu un piemērotu dzīves cikla novērtēšanas rīku izmantošanu un līdz ar to būvmateriālu specifikāciju ar zemu ietekmi uz vidi (tostarp iemiesotais ogleklis) visā ēkas dzīves ciklā.

 

Vai vēlaties uzzināt vairāk un saņemt noderīgu informāciju pirmais?

Papildiniet savu radošumu ar jaunākajām tendencēm un palieliniet savas zināšanas par virsmas apstrādes risinājumiem. Pievienojieties Tikkurila Pro Designer — jaunajai vietai radošajiem arhitektūras un interjera dizaina prātiem.

Pievienojies Tikkurila Pro designer
Pievienoties
ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv